Ümit Kalko Haberleri

Kişinin yaşadığı toplum süresince değeri olan , kabiliyet, hattıhareket ve başka davranış biçimlerini geliştirdiği vetirelerin tümüdür. Eğitim, önceden saptanmış esaslara bakılırsa insanların davranışlarında belirli gelişmeler sağlamlamaya yarayan planlı etkiler sürecidir. Eğitim; ferdin davranışlarındaki evetşantısı yoluyla kasıtlı olarak ve isteyerek...