Ümit Kalko Haberleri

Kişinin yaşadığı toplum süresince değeri olan , kabiliyet, hattıhareket ve başka davranış biçimlerini geliştirdiği vetirelerin tümüdür. Eğitim, önceden saptanmış esaslara bakılırsa insanların davranışlarında belirli gelişmeler sağlamlamaya yarayan planlı etkiler sürecidir. Eğitim; ferdin davranışlarındaki evetşantısı yoluyla kasıtlı olarak ve isteyerek...

Ümit Kalko

Ümit KALKO, 1983 senesinde Ankara’da doğmuştur. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Kısmınde, koca lisans eğitimini Itibar özgü Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Kısmınde tamamlamıştır. Doktora eğitimine Dümen ve Kuruluş alanında İstanbul Münevver Üniversitesinde devam etmektedir....